Algemene voorwaarden

1. Hoe lid worden?

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Boris-Trekkers vzw, moet u zich lid maken via registratie op onze website www.boristrekkers.be of via het secretariaat gsm 0485/85.82.29. Het lidmaatschap kost € 10 per jaar en geldt voor 1 kalenderjaar. Kinderen onder de 14 jaar betalen geen lidgeld, maar moeten zich wel als lid registreren. Het lidmaatschap houdt geen verplichting in. Als nieuw lid betaalt u pas lidgeld na uw eerste dagtocht, een kennismaking. Is uw eerste tocht een meerdaagse, dan krijgt u € 10 korting op de tochtprijs. Ben je twee jaar niet mee geweest? We beschouwen je als een nieuw lid.

2. Hoe inschrijven?

Het deelnemersaantal is beperkt. Op de website wordt aangegeven of u voor een tocht nog kan inschrijven. Als een tocht volzet is, kan u zich op een wachtlijst plaatsen. Reserveren voor een tocht doet u bij voorkeur via de website. U kan gelijktijdig voor meerdere tochten reserveren. U krijgt na selectie een overzicht van uw reservatie en na bevestiging ontvangt u een e-mail met alle details, het over te schrijven bedrag en een betalingsreferentie (transactie-ID). Uw deelname is pas definitief na betaling. Als u binnen de gestelde termijn niet betaalt, vervalt uw reservatie. Betalingen zonder betalingsreferentie worden onmiddellijk teruggestort mits afhouding van € 3,75 administratiekosten. Reservaties via hetsecretariaat kunnen telefonisch gsm 0485/85.82.29 of via e-mail info@boristrekkers.be.

3. Annulatie

[a] Als u de inschrijving voor een dagtocht annuleert vóór de afsluitdatum, zal 50 % van de inschrijvingssom ingehouden worden; bij annulatie na die datum wordt het volledige bedrag ingehouden. Als u de inschrijving voor een meerdaagse annuleert vóór de afsluitdatum, zal 30 % van de inschrijvingssom ingehouden worden; bij annulatie na die datum wordt het volledige bedrag ingehouden. [b] Het eventueel terug te krijgen bedrag kan niet overgezet worden naar een andere tocht. [c] Bij dagtochten geldt in geval van bewezen heirkracht(*) en indien u ons binnen de 7 dagen schriftelijk op de hoogte brengt, dat wij 50 %van de inschrijvingssom aanrekenen als administratieve kosten. [d] Als u annuleert, mag u zelf voor een vervanger zorgen, mits u het secretariaat daarvan op de hoogte brengt. Bij een vliegtuigreis is vervanging niet mogelijk.

4. Verzekerd?

[a] De leden van de beheerraad en de gids(en) zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, respectievelijk als organisator en als begeleider. [b] Boris-Trekkers vzw is niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen. [c] Voor meerdaagsen is het aangewezen een annulatie- en bijstandsverzekering af te sluiten.

5. Privacy?

Boris houdt rekening met privacy van haar leden. [a] De gegevens die we bijhouden zijn nodig voor de goede werking van de VZW en worden niet gedeeld met derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om leden op de hoogte te brengen van activiteiten en om carpoollijsten op te stellen. Je kan je steeds laten uitschrijven via een mail aan het secretariaat. [b] Door acceptatie van de algemene voorwaarden geef je Boris vzw toestemming om de foto's genomen tijdens hun activiteiten te gebruiken voor volgende doeleinden: website, flickr account, facebook, nieuwsbrief, programmaboekje en om onze vereniging te promoten. U kan deze toestemming op ieder moment en op eenvoudig verzoek herroepen. Indien u uw toestemming herroept, gaat deze in van het moment van kennisneming, maar is het onmogelijk om foto's die genomen zijn voor uw weigering of herroeping te verwijderen.

(*) Als heirkracht wordt erkend: ziekte en ongeval (doktersattest), overlijden van een relatie (overlijdensbericht), onvoorziene oproep door werkgever (attest werkgever).